Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

Vandaag een gemeentebericht om mee te beginnen dat gaat over de subsidie aan de regionale stichting slachtofferhulp. Daarna hebben we mevrouw Boogerts-van Zanten weer voor u, de symphatieke dame van de rotary. Dan leest Lillian een verhaal uit de oude doos van het Brabants heem voor, deze keer over de gebeurtenissen rondom Jacob Joost Mercken.

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14838/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3