Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

Allereerst een gemeentebericht over nieuwe richtlijnen in zake het vervoer van explosieven. Dan doen we iets aan kunst & cultuur, namelijk een interview van Peer met pianist Rebecca Oostveen, die er mee zit dat niemand wil luisteren naar wat ze eigenlijk wil spelen. Dan bejaardenpoëzie vanuit het St. Jozef, met: 'Ode aan Kukident'. Dan naar een tafelgesprek met Jan van Peren, van de lokale afdeling van de Partij van de Dieren, om te praten over het verbod op sex met dieren. Tussendoor naadloos over met het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van de casuarus vogel (Paradisaea apoda novaguinea). Dan in de reclame de aanbiedingen van kruidenier van Heeswijk en Goeste.

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14538/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3