Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

Peer vertelt over de schitterende droom die hij heeft gehad. De gemeente gaat een geconcentreerd beschermingskamp bouwen om redelijke weldenkende mensen te beschermen tegen de fanatieke domheidsmacht. Mevrouw Tigo Holleman, voorlichter van Brabant Water, weet niet helemaal precies wanneer de grote waterzuiveringsactie wordt gehouden. Peer doet kort verslag van de tweede repetitie van het Groot Symphonie Orkest Bergeijk, dat ‘ Oh when the Saints ‘ aan het instuderen is. Toon heeft ook een schitterende droom gehad. En in het clubhuis van de KVO wordt binnenkort een lezing gehouden over neurostimulatie. De uitslag van het Radio Bergeijk luisterprofiel uit het grote tijdsbestedingsonderzoek stemt tot tevredenheid.

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14502/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3