Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

Met in deze aflevering: Allereerst de Gemeenteberichten met een belangrijk bericht aangaande niet afgehaalde lottoprijzen. Er zijn twee gasten vandaag. Eerst mevrouw Van Halst om te vertellen over haar mooie initiatief 'Neem es 'n blinde mee achterop enz.'. Dan is mevrouw Leermakers aan de beurt en die is voorzitster van de Vereniging Paleatieve Zorg en Paleatieve Zorg is een mooi woord voor stervensbegeleiding. Muziek is er ook weer!

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14998/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3