Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

TFC The Filet Company wenst de gemeente voor 2006 een nieuwe griffier en voor alle Bergeijkenaren een mooi aanslagbiljet afvalstoffenheffing en grote bergen over de datum zijnde file american. Het komende jaar is crusiaal. Na een kort diepte interview over oliebollen, champagne en vuurwerk doet Toon een oproep aan vrouw met baby. De Mis(s) verstandverkiezing gaat niet door wegens een tekort aan zich opgevende meisjes met verstand. Brandweervoorlichter Ron Oomen doet verslag van het inferno bij de jubileumviering van handbalvereniging van Jupiter 75. Sjef van Buul’s formuleert een nieuwjaarswens, maar de gemeente laat weten dat het oude jaar nog wat langer doorloopt. GrandCafe Beeks wenst een sterk stijgende drankzucht voor 2006

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14458/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3