Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

In verband met de veiligheid zit Toon nog steeds in zijn belegerde huis. Maar nu bedlegerig. Zijn rug is door de mannen van Stienstra preventief met loodstaven bewerkt. Peer is weer naar het gemeentehuis geweest om verslag te doen van de tweede openbare hoorzitting van wethouder van Bergen Henegouwen. Vandaag is het thema: Integrale veiligheid. In verband met de veiligheid zijn een aantal bedrijven tot nader orde gesloten. Diederik Pompstra organiseert cursussen prehistorische overlevingstechnieken Toon neemt thuis de telefoon niet meer op. In verband met de veiligheid?!

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14414/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3