Radio Bergeijk

Het radiostation voor Bergeijk

Er hebben zich inmiddels veel meer dan 200 inwoners aangesloten bij het gemeentelijk actiecomité tégen Radio Bergeijk. Toon heeft daarover een 18 pagina tellend epistel in handen gekregen met een groslijst. Volgens Peer komt een goede naam te voet. En gaat te paard. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente zeer slecht voorbereid is op een eventuele ramp. Bij de stichting ‘orgaandonatie voor de smalle beurs ‘ scoort de Bergeijkse lever zeer hoog. De heer Zonnebloem, frontman van het Comité, komt uit hoofde van de gemeente meedelen dat uren in de zon liggen uitstekend is voor de huid en dat roken ter onrechte wordt opgevat als ongezond. Zijn mede-comitéleden von Hunstädt en van Buul houden Toon en Peer intussen met een karabijn onder schot. In de rubriek Lachen met Peer worden alle bedrijven opgesomd die zich gedistancieerd hebben van het fenomeen Radio Bergeijk.

https://podcast.npo.nl/file/radio-bergeijk/14371/het-radiostation-voor-bergeijk.mp3